Planlegger du en fasadeendring?

Vi leverer alle de typer tegninger som inngår i en byggesøknad.

Detaljnivået som kreves varierer fra prosjekt til prosjekt, det samme gjelder hvilke type tegninger man må lage, og hvilken målestokk tegningene er i.

  • Vi kan stå ansvarlig for disse typer tegninger:
  • Fasadetegninger, tegninger som viser hvordan byggverket ser ut utenfra
  • Plantegnigner, tegninger som viser hvordan rommene skal brukes
  • Snittegningner, tegninger som viser både innvendig og utvendig høyde
  • Perspektivtegninger, kan være et godt supplement til fasadetegninger for å illustrere hvordan det som skal bygges vil bli seende ut
  • Situasjonsplan et kart som visert hvor tiltaket skal plasseres – tegnes på situasjonskart fra kommunen
  • Utenomhusplan en enkel forklaring av hvordan utearealene skal brukes

Ring oss for en hyggelig prat