Skal du bygge terrasse?

Skal du bygge en terrasse som på noe punkt er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, og opp til overkant dekke, og den i tillegg er over 50kvm, vil den alltid være søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak.

Vi tegner ditt terrasse prosjekt slik at du blir utstyrt med gode og riktige tegninger til byggesøknaden. I tillegg kan vi visualisere fremtiden terrassen tilknytning til bolig.

Fortell om deres ønsker og behov