Skal du bygge en hagestue, sommerstue eller vinterhage?

Så lenge man setter en hagestue helt inntil huset, slik at det ser ut som et tilbygg eller fasadeendring, så må man uansett søke først.

Ofte ønsker kommuner å ha en plantegning som viser hvordan den nye fasaden vil se ut, når hagestuen er oppmontert.

Vi kan hjelpe deg med alle de typer tegninger og illustrasjoner som inngår in en byggesøknad slik at kommunen blir utstyrt med god og riktig vedlegg ved utfylling av skjema.

I tillegg kan vi visualise fremtiden hagestue tilknytning til bolig.

Fortell om deres ønsker og behov